dzienniQ – Boże Ciało

with Brak komentarzy

Procesja Bożego Ciała AD 2020 przejdzie do historii. Jak dla mnie wyglądała prawie normalnie. Moje zainteresowanie podczas każdego występu/eventu bardzie skupia się w stronę widzów, ty, razem fotografowanie ludzi ograniczyło się do minimum zgodnie z wyznawaną przeze mnie zasadą primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”).